Projekty

efrmmr

Projekt CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000151 Rozšíření výroby sociálního podniku Pivovar Chříč byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu bylo rozšíření výroby a produktového portfolia našeho sociálního podniku Pivovar Chříč. Díky realizaci projektu se zvýšila výrobní kapacita podniku a nově se zavedla možnost filtrovat pivo, což zlepšilo naše distribuční a skladovací možnosti. Zcela nově bude také zavedena výroba sladové limonády – nealkoholického syceného nápoje. Projekt vytvořil tři nová pracovní místa pro mentálně hendikepované.

MPSV

Projekt Pivovar Chříč č. CZ.1.06/3.1.02/08.08268 byl spolufinancován 
z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.