Chráněná dílna

Proč zrovna chráněná dílna?
Minulý režim se cíleně snažil odsouvat mentálně či jinak postižené lidi na okraj tak, aby nebyli na očích. Vlastně je to zajímavé téma: proč se na postižení – stigma – někteří z nás dodnes neradi koukají. Obecní blázen byl dříve běžnou součástí života, zatímco dnes máme po celé zemi desítky ústavů. Bývalé zámečky, dříve centra urozenosti, v dnešní době kdesi na okraji civilizace koncentrují ty, kdo od Boha dostali zdánlivě méně.

Našich sedm zaměstnanců bydlí v nedalekém „Domově Domino“ (www.domovzavidov.cz) v Zavidově. Většinou jde o kluky, které jejich rodiče dali do dětského domova záhy potom, co se přišlo na jejich postižení, které vlastně není nikterak velké, ale které stačilo na to, aby je vyřadilo z života mezi námi „normálními“ lidmi.

Náš projekt se je snaží alespoň z části vrátit tam, kam patří.

Během provozu jsme se rozhodli nabídnout práci i lidem s tělesným postižením, kteří u nás nyní pracují na postech řidič a pomocný pivovarský personál. V současnosti tak zaměstánváme 3 lidi z blízkého okolí.

pavel_a_pivo

leos_lepi

franta_vozi_drivi

pavel_stipe_drivi

pavel_plni