Sociální podnik

Proč zrovna chráněná dílna?
Minulý režim se cíleně snažil odsouvat mentálně či jinak postižené lidi na okraj tak, aby nebyli na očích. Vlastně je to zajímavé téma: proč se na postižení – stigma – někteří z nás dodnes neradi koukají. Obecní blázen byl dříve běžnou součástí života, zatímco dnes máme po celé zemi desítky ústavů. Bývalé zámečky, dříve centra urozenosti, v dnešní době kdesi na okraji civilizace koncentrují ty, kdo od Boha dostali zdánlivě méně.

Jako sociální podnik dodržujeme v našem podnikání několik principů:

  • Sociální prospěch

Zaměstnáváme minimálně 30 % pracovníků s postižením nebo jinak znevýhodněných.
V současné době u nás pracuje jedenáct kluků z nedalekého „Domova Domino“ (www.domovzavidov.cz) v Zavidově. Většinou jde o kluky, které jejich rodiče dali do dětského domova záhy potom, co se přišlo na jejich postižení, které vlastně není nikterak velké, ale které stačilo na to, aby je vyřadilo z života mezi námi „normálními“ lidmi. Náš projekt se je snaží alespoň z části vrátit tam, kam patří.
Dalších více než dvacet zaměstnanců má tělesný nebo jiný hendikep a pracuji jako řidiči, kuchařky, obsluha bistra… nejpočetnější je pivovarská chasa.
Všichni zaměstnanci se svým unikátním způsobem podílejí na chodu a směřování podniku a mají za to od nás plnou úctu a podporu.

  • Ekonomický prospěch

Podnik vytváří minimálně 30 % vlastních tržeb. Státní provozní dotace bereme jako podporu našim zaměstnancům, aby nemuseli plnit výkonové normy, mohli pracovat svým tempem a být za to oceněni jako zdraví lidé. Jde nám o soběstačnost a o to, abychom i v případě změny sociální politiky státu byli schopni bez problémů dál pokračovat v naši bohulibé činnosti – výrobě a prodeji dobrého piva ve stávajícím personálním obsazení.

  • Environmentální prospěch

Využíváme objekty bývalého pivovaru v Chříči. Provoz byl zrušen v roce 1939 a obnoven na jaře 2015. Rozloha technických budov, které byly obnoveny k využívání (brownfields), je cca 0,2 ha.Co se týče „zelené energie“, v Pivovaru je vybudována unikátní varná technologie využívající biomasu (palivové dříví) pro otop pod pivovarskými kotli. Dřevo na topení získáváme z části z vlastního lesa (viz dále). Předehřev teplé vody (na 58°C) je realizován solárními kolektory. Je také zavedena rekuperace odpadního tepla z chladicího systému.

Pivovarské mláto jako odpadní surovina z vaření piva se distribuuje mezi několik místních odběratelů – chovatelé, rybáři, myslivci, a také jej sžírá chov našich pivovarských prasat.

Pytle od sladu pak používáme jako pytle do odpadkových košů a také je přešíváme na odnosné tašky na pivo.

Pivovar má vlastní čističku vody, vlastní studnu a les.

Co se týče výroby a distribuce – pivo je stáčeno do KEG sudů jako vratných obalů, v červnu 2020 byla díky dotaci OPZ pořízena myčka skleněných lahví.

  • Místní prospěch

Pivovar zaměstnává pracovníky přímo z Chříče nebo blízkého okolí. Úzkou spolupráci máme navázanou s ÚSP Zavidov, odkud pochází 11 našich mentálně postižených zaměstnanců.

Fandíme „blízkým“ dodavatelům i odběratelům.

Pivovar dlouhodobě podporuje místní Základní školu Pivoňka, kterou pomáhal zřídit. Mj. nyní například vaří obědy pro žáky a pedagogy.

pavel_a_pivo

leos_lepi

franta_vozi_drivi

pavel_stipe_drivi

pavel_plni