Historie

Chříčský pivovar vznikl jako pivovar panský, byl tedy zřízen a provozován místní vrchností. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1567, kdy si chříčské panství, ke kterému náležely také obce Lhota, Holovousy, Hedčany, Studená Březsko, Milíčov, Bělobožice a Dubjany, mezi sebe dělili bratři Oldřich a Šebestian z rodu Lažanských. Panství pak často měnilo vlastníky (1585 – Jan Týřovský z Eisendele, 1701 – Václav Josef, hrabě Lažanský). V roce 1764 získal panství Ústav šlechtičen u sv. Anděla v Praze, který jej držel ve svém vlastnictví až do roku 1906. V roce 1904 zde začala v nájmu působit rodina Konopásků a v roce 1913 koupil pivovar Petr Konopásek se svým synem Josefem. Rodina provozovala pivovar až do roku 1943 a během svého působení jej rozsáhle zmodernizovala. V rozmezí let 1925-1929 byla instalována nová dvounádobová varna s přímým otopem o objemu 36 hektolitrů. Mezi dvěma světovými válkami měl pivovar výstav okolo 1 000 hektolitrů a zásoboval hospody v nejbližším okolí. Během druhé světové války byla výroba zastavena.

sp1 sp5 sp2 sp3

Komunistická revoluce v roce 1948 znamenala konec nadějí na poválečnou obnovu pivovaru. Pivovar začalo užívat zdejší JZD, které zde umístilo sýpky, a další prostory byly využívány jako sklady. Většina původního zařízení byla prodána do šrotu a budova celkově chátrala. Syn Josefa Konopáska, Jiří, pak dlouhou dobu působil jako sládek v pivovaru v Karlových Varech. Plánovanou asanaci objektu odvrátila revoluce v roce 1989 a vrácení objektu původním majitelům. V roce 2009 se o zchátralý a téměř nevyužívaný objekt pivovaru začalo starat občanské sdružení Propolis.